Huisregels Met de Slee naar Benee 2016
 • Het betreden van het terrein is alleen toegestaan met een geldig legitimatiebewijs.

 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie, beveiliging, politie en hulpdiensten.

 • Het is verboden dranken en etenswaren mee te nemen op het evenemententerrein.

 • Bij toegangscontrole dient u mee te werken.

 • Alleen toegang met een geldig legitimatiebewijs. Er worden bij binnenkomst polsbandjes uitgedeeld naar leeftijd. Zonder polsbandje is het niet toegestaan om drank te nuttigen. Bij constatering van onrechtmatigheden zoals fraude met het polsbandje en/of doorgeven van alcohol aan bezoekers onder de 16 jaar, wordt de bezoeker(s) van het terrein verwijderd en wordt er aangifte gedaan bij de politie.

 • De organisatie kan bepaalde personen de toegang weigeren of verwijderen van de evenementenlocatie.

 • Het betreden van het evenemententerrein door de bezoeker geschiedt op eigen risico, in die zin dat de organisatie geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade en/of persoonlijk letsel ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen en breuken.

 • Geen wapens, drugs, racisme, agressie en ongewenste intimiteiten. Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden.
  indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd.

 • De speciale Met de Slee naar Benee bonnen zijn alleen geldig tijdens het evenement.  De bonnen zijn niet geldig na 24 januari 2016. Bonnen zijn inwisselbaar voor contanten aan de kassa’s van evenement tijdens de openingstijden op 22, 23 24 januari 2016.

 • Bij betreden van De Commerce en Tirolerstübe is garderobe verplicht. (€ 1,00)

 • Het is verboden op en rondom het terrein folders, flyers en andere zaken te verspreiden zonder toestemming van de organisatie.

 • Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerplaatsen, handelswaren te verkopen en/of te koop aan te bieden.

 • In de Commerce en aangrenzende Tirolerstübe geldt een algehele rookverbod. Op het evenemententerrein wordt geen enkel rookwaar verkocht.

 • Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels.

 • In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie.

 • Het meenemen van glas / plasticwerk na het verlaten van het evenemententerrein en/of De Commerce en Tirolerstübe is niet toegestaan.

 • Bij het betreden van het evenemententerrein stemt u in met fouillering.
 © 2015 Maas Reclame & Productie B.V